Til innhold

Vi tar hele Horten framover!

Horten Venstre

Venstre vil ta Horten kommune framover. Vi har gjennom visjonene «Drømmen om Horten» og «Levende by» vært i førersetet når det gjelder å skape positivitet og utvikling i kommunen vår. Dette arbeidet er det viktig at vi fortsetter med. Les mer om vår politikk og stem på våre solide kandidater ved kommunevalget 2023. Godt valg!

Våre hjertesaker

 • Levende lokalsamfunn

  For Venstre er det viktig at vår politikk bidrar til god stedsutvikling med boligområder som legger til rette for miljøvennlige og gode liv. Nærhet til gode friluftsområder, viktige offentlige velferdstilbud, kollektivtransport, arbeidsplasser og private tjenester sikrer dette.

 • Mer natur ikke mindre

  Venstre vil skape en levende og moderne foregangskommune. Det er avgjørende for vår eksistens å ta vare på natur, jord, luft, vann og biologiske mangfold. Vi vil at ressursene forvaltes til det beste for alle og for fremtidige generasjoner. Vi skal møte klimautfordringene og bruke mer fornybar energi, tenke globalt og handle lokalt.

 • Helse for alle

  Venstre prioriterer helse- og omsorgstjenester som møter enkeltmennesket. Vi tar folk med ulike behov på alvor, og vil behandle alle med respekt gjennom hele livet. Vi vil sikre at vi har god og riktig bemanning og sørge for at vi bruker rett kompetanse på rett plass. Målet er en trygg og sikker omsorg for alle.

 • Kunnskap gir frihet

  Utdanning bidrar til like muligheter og motvirker utenforskap. Venstre ønsker et variert tilbud av barnehager med en mangfoldig pedagogisk profil basert på offentlige og private aktører.

  Vi vil ha en skole som gir barn og ungdom tilpasset opplæring med motiverte lærere, større valgfrihet og mulighet for å påvirke egen læring. Skolen skal ha gode støttefunksjoner slik at læreren skal ha tid til undervisningen. Vi ønsker en skole som gir alle barn et trygt og godt skolemiljø.

 • Næringsvekst og grønn verdiskapning

  Venstre mener fremtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Vi lytter til næringslivet og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår. Vi støtter aktivt små og mellomstore bedrifter, entreprenører og gründerinitiativ.

 • Kulturpolitikk, idrett og friluftsliv

  Kulturbegrepet omfatter alle kunstneriske utrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek, kino, fritidsklubber, kulturskole og kommunens kulturarv. Venstre ser på kultur som en drivkraft i samfunnet som oppstår der mennesker møtes.

  En aktiv kulturpolitikk og frivillig innsats i kommunen er en viktig investering for et rikere menneskelig miljø. Tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til sosial utjevning , bedre folkehelse, næringsutvikling og økonomisk verdiskapning i kommunen.