Asker Venstres visjoner for Asker 2019-2023

  • Fossilfri, bærekraftig og hyppig kollektivtransport
  • Aktivitetskort for barn i lavinntektsfamilier opp til 18
  • Stoppe insektsdøden
  • Vern av dyrebar natur og markagrensen
  • Innovativt og grønt næringsliv med sirkulær økonomi
  • Støtte til kultur og frivillighet – fordi livet er mer en penger

Les mer om våre planer for Asker kommune 2019-2023:

Et bærekraftig Asker med rom for alle til å skape seg et godt liv

Et levende Asker sentrum og tettsteder med egenart og tilhørighet

Ung i Asker – å utvikle sitt potensiale

Trygge valg for egen helse

Vern av dyrebar natur og klimakutt

Grønne og smarte transportløsninger

Et variert næringsliv og nye næringer

Levende folkestyre og en åpen kommune

Bekjempe utenforskap – muligheter for alle

Kultur og frivillighet – fordi livet er mer enn penger

 

Hele vårt politiske program i ett dokument

Her kan du se hva vi har ment og jobbet med tidligere.