Fylkesårsmøte Innlandet Venstre 2023

ÅRSMØTE I INNLANDET VENSTRE 2023

 

Innlandet Venstres fylkesårsmøte 2023 avholdes i Ringsaker, på Høsbjør Hotell, 11-12 mars.

Viktige Frister:

  • Eventuelle forslag til andre saker må være fylkesstyret i hende senest 21. februar, [email protected]
  • Forslag til politiske uttalelser sendes på e-post [email protected] senest 5.mars. Redaksjonsnemnda vil prioritere de innkomne uttalelsene og det oppfordres til at forslag leveres mest mulig gjennomarbeidet (ca ½ A4-side).
  • Vi vil i år prøve å få til påmelding på “min side”. Den vil være åpen og tilgjengelig fra 13. februar. Vi ønsker påmeldinger innen senest 01. Mars. 2023.

Ved spørsmål send til [email protected]

Dokumenter til årsmøte:

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2023: PROGRAM

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2023: INNKALLING

INNLANDETV ENSTRE ÅRSMØTE 2023: ÅRSMELDING 2022 FYLKESSTYRET

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2023: ÅRSMELDING 2022 FRA UV

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2023: ANTALL DELEGATER

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2023: FULLMAKTSSKJEMA

INNLANDET VENSTRE: FORRETNINGSORDEN

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2023: REVISJON FOR 2022

INNLANDET VENSTRE ÅRSMØTE 2023: KONSTITUERING

(Fremtidige)VALGKAMPPLAN FOR INNLANDET VENSTRE 2023.docx

Budsjett 2023 fra resultat

 

Uttalelser fra rednemnda:

Uttalelse 1 Helse

Uttalelse 2 kollektiv

Uttalelse 3 Rus

Uttalelse 4 Skole

 

Uttalelser med endringsforslag:

Uttalelse ang rusreform med endringsforslag

 

Endringsforslag sendes innen kl 0900 til [email protected]

Uttalelser før fristen:

Helsevesenet

Venstre og kulturen

Sats på mer fornybar energi

Trygge oppvekstmiljøer

Boligpolitikk

Regional rusreform i Innlandet

Et attraktivt uteliv

En friere skole

Innlandet trenger mer fornybar energi

Innlandet trenger bedre og grønnere kollektivtransport

Jordvern

 

Samling av alle uttalelser årsmøte 2023 inkl etter fristen

Uttalelser som er kommet inn etter fristen:

Ta vare på matskatten

Nye Veier Mjøsbrua til Minnesund

Grønn tograbatt for ungdom