Politikk

Politiske saker finner du her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

ungdom

Ønsker kostnadsoverslag på å la ungdommen forhåndsstemme
01.03.2013 Venstre ønsker å legge til rette for at det skal bli enklere for ungdom å forhåndsstemme. I formannskapets møte 19. mars ber derfor Gunn-Torill Homme Mathisen (V) rådmannen legge fram et kostnadsoverslag på hva det vil koste Hurum kommune å sette opp en valgurne på Røyken videregående skole.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen

Tror toget har gått
08.02.2013 — Om Røyken tror de kan komme tilbake og be Hurum hoppe, så er det ikke sikkert vi er innstilt på det, sier varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V).
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen, førstekandidat i Hurum for Venstre

Ønsker seg mer autovern
17.01.2013 Varaordfører i Hurum, Gunn-Torill Homme Mathisen (V), mener mange frykter utforkjøring på Fv. 281- Storsandveien. Nå ber hun Statens vegvesen sette opp mer autovern på strekningen.
Les mer

Rebekka Borsch, landsstyremedlem

Samferdselsministeren uenig med Vegvesenet om ny Oslofjordtunnel
13.01.2013 Et skriftlig spørsmål fra Venstre til samferdselsminister Marit Arnstad har avslørt uenighet mellom Samferdselsdepartementet (SD) og Vegvesenet/Vegdirektoratet om fremtidig Oslofjordforbindelse. Mens Vegvesenet gjennom 2012 har frontet rask utbygging av nytt tunnelløp under Oslofjorden uten videre politisk behandling av prosjektet eller vurdering av alternative løsninger, har SD nå snudd
Les mer

Utenriks, miljø

Hurum – en spydspisskommune?
28.12.2012 I kommunestyremøtet 11. desember ble det vedtatt å la formannskapet se nærmere på om Hurum skal søke miljøstiftelsen Zero å bli en del av utviklingsprosjektet "Fra klimaplan til klimahandling — på vei mot nullutslippskommunen".
Les mer

Borghild Tenden

Venter på svar fra samferdselsministeren om Oslofjordtunnelen
27.12.2012 Stortingsrepresentant Borghild Tenden (V) har stilt skriftlig spørsmål til samferdselsminister Marit Arnstad om Oslofjordtunnelen. Det er mange som venter på svaret.
Les mer

Penger, økonomi

Bolig – ikke en belønning, men en menneskerett
26.12.2012 I kommunestyrets behandling av sak om startlån 11. desember, ble det vedtatt å øke utlånsrammen i 2013. Venstres Gunn-Torill Homme Mathisen er fornøyd med at samarbeidspartiene sto sammen om å utvide rammen til denne viktige boligsosiale ordningen.
Les mer

båt havmiljø Lofoten

Ønsker varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja
26.12.2012 – Venstre er klare på at vi vil ha et varig vern i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og den beste garantien for å få det til er et stort Venstre, sier Trine Skei Grande.
Les mer

Sætre gård

En helhetlig plan for Sætre er på plass
08.11.2012 I kommunestyret 23. oktober ble områdereguleringsplanen for Sætre sentrum Øst vedtatt. En plan som mange har ventet på.
Les mer

Bro, vei

Vil konsekvensutrede bro
01.11.2012 Venstre vil legge inn en konsekvensutredning for bro over Oslofjorden i sitt alternative statsbudsjett. Dette gjorde partileder Trine Skei Grande klart da hun gjestet Tofte 30. oktober. På bakgrunn av det vil hun søke å stille spørsmål til statsråd Arnstad i Stortinget.
Les mer

Studenter, høgskole, universitet, studier

Venstres lærerløft 2013 – 2017 er lansert
27.10.2012 Venstres landskonferanse gikk nylig av stabelen og Hurum Venstre var representert ved Anne Sofie Riseng og Gunn-Torill Homme Mathisen. Konferansen var i sin helhet viet skole og utdanning og de fikk oppleve en engasjert Venstreleder Trine Skei Grande lansere Venstres lærerløft 2013-2017.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen, førstekandidat i Hurum for Venstre

En halv million til fattige barn
01.08.2012 Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) jubler over at Hurum har fått nærmere en halv million kroner for å bekjempe barnefattigdom.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen, førstekandidat i Hurum for Venstre

Klare for å se på sammenslåing
07.07.2012 Venstre og Frp vil ha folkeavstemning om kommunesammenslåing ved stortingsvalget neste høst. Men det er mulig de må vente til våren 2014.
Les mer

Trine Skei Grande på KinoKino

20 gode grunner til å bytte regjering
25.06.2012 Venstre er utålmodige etter å få en ny regjering, og legger i dag fram 20 punkter vi vil jobbe for ved et regjeringsskifte. – Etterutdanning av lærere, færre fattige barn, økt satsing på jernbane og sikring av risikokapital for gründere er sakene Venstre vil prioritere høyest, sier partileder Trine Skei Grande.
Les mer

Logo

Venstre vil ha en ny, grønn og borgerlig regjering
15.04.2012 Venstres landsmøte 2012 har vedtatt hvordan partiet vil forholde seg i regjeringsspørsmålet ved stortingsvalget neste år.
Les mer

Bro Storebelt Danmark Sverige samferdsel vei

Bro over Oslofjorden eneste løsning
20.02.2012 Buskerud Venstre støtter forslaget om at bro over Oslofjorden bør erstatte Oslofjordtunnelen. Broen bør også bygges for tog.
Les mer

Medisjn, helse

Utfordringer på legevakten
27.01.2012 Etter oppslag i media den senere tid ønsket varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) en orientering om forholdene ved legevakta.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander

Kommunesammenslåing utredes i år
26.01.2012 Så er det vedtatt. Formannskapet i Hurum vil utrede kommunesammenslåing med Røyken i år. Formannskapet i Røyken vil mest sannsynlig fatte samme vedtak når de får saken på bordet 31. januar.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen, førstekandidat i Hurum for Venstre

– Vil heller ha bro over Oslofjorden
21.01.2012 Politikerne i Røyken og Hurum vil ikke ha et ekstra tunnelløp. De ber Statens vegvesen tenke mer helhetlig og starte planleggingen av bro. Gunn-Torill Homme Mathisen (V) vil ha midlertidige utbedringer i tunnelen og heller vente et par år ekstra på bro.
Les mer

Snø, skilt, Hurum

Hva koster det å gjøre turisthemmeligheten Hurum mer kjent?
10.01.2012 Mange mener Hurum er en godt skjult hemmelighet. Kommunen har mange attraksjoner, vakker natur og en lang kystlinje. Vi trenger å gjøre dette kjent blant folk. Turistinformasjonstavler er en enkel måte å markedsføre Hurum på, men hva koster det? Det skal Rådmannen nå finne ut.

Sødra Cell Tofte, skilt

Permiteringene ved Sødra Cell bekymrer
09.01.2012 Et enstemmig kommunestyre sluttet seg til forslaget fra samarbeidspartiene H, V, Krf og Sp som ønsket å vise at man tar situasjonen ved Sødra Cell på alvor. Man vil ha et spesielt fokus på Toftesamfunnet og utfordringene permiteringene vil medføre i tiden som kommer.
Les mer

Datamus, hånd

Det blir mer åpenhet i Hurum
07.01.2012 Ordfører Monica Vee Bratlie var svært positiv til interpellasjonen fra Venstre om mer åpenhet i den kommunale forvaltningen. Hun vil nå ta initiativ til at det blir enda mer åpenhet i Hurum.
Les mer

Søppel

Endelig rapportering på miljøstatus
04.01.2012 Heretter skal Hurum kommunes årsberetning inneholde miljøstatus for kommunens virksomhet.
Les mer

Elev, elever, skole, utdanning, klasse

Innfridde valgløfter
16.12.2011 Samarbeidspartiene H, V, Krf og Sp innfridde sine valgløfter da de styrket skole og Plan- og bygg i budsjettet for 2012.
Les mer

Datamus, hånd

Venstre vil at Hurum skal bli best på åpenhet
11.12.2011 I kommunestyremøtet 13. desember ber Geir Stave (V) om at kommunestyret går inn for en gjennomgang av kommunens rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i Åpenhetsindeksen 2011.
Les mer

Åpenhetsplakaten

Interpellasjon om åpenhetsplakaten
11.12.2011 På vegne av Venstre fremmer Geir Stave en interpellasjon om åpenhetsplakaten i kommunestyret tirsdag 13. desember.
Les mer

Farger, kreativ

Folkestad oppvekstsenter åpnet
24.11.2011 Den store dagen var kommet. Endelig var bygget ferdig oppusset, alle ting og utstyr på plass og barna kunne innta den nye barnehagen. Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) syns det var stor stas å delta på åpningen av Folkestad oppvekstsenter.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen og Rebekka Borsch

Storfornøyd med at automasjonslinjen er reddet
10.11.2011 Venstre gleder seg over at automasjonslinjen ved Røyken videregående skole er reddet. Det var Venstre-politikerne Ellen Lysne og Rebekka Borsch som sammen med Hurums varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen og politikere fra Høyre kjempet om å bevare linjen.
Les mer

Teknologi, pc

Vil kjempe for automasjonslinjen ved Røyken VGS
02.11.2011 Et enstemmig formannskap vedtok en uttalelse mot nedleggelse av studietilbudet innen automasjon ved Røyken videregående skole.
Les mer

Hovtun

Dette er Hovtunavtalen
17.10.2011 Samarbeidspartiene Høyre, Venstre, Krf og Senterpartiet er blitt enige om en politisk samarbeidsavtale for den neste fire års perioden. Her kan du lese avtalen.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen, førstekandidat i Hurum for Venstre

Et fysisk Familiens hus skal utredes
31.08.2011 Muligheten for et fysisk Familiens hus i Hurum skal utredes. Det er klart etter at et forslag fra Venstres Gunn-Torill Homme Mathisen ble vedtatt av et enstemmig Driftsutvalg i går kveld.
Les mer

Hus

Venstre er fremdeles imot eiendomsskatt
30.08.2011 Ved en beklagelig feil er et viktig punkt falt ut av Venstres program, nemlig vår motstand mot eiendomsskatt. For om noen skulle være i tvil: Venstre i Hurum er fremdeles imot eiendomsskatt.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen, førstekandidat i Hurum for Venstre

Ønsker flere kompetente flyktninger i pleie og omsorg
29.08.2011 Hurum Venstre ønsker at det utvikles en modell som gir flyktninger og innvandrere kompetanse innen pleie og omsorg.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen, førstekandidat i Hurum for Venstre

Vil bedre kollektivtrafikken
26.08.2011 Samferdsel og fattigdom er hovedområdene som førstekandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og Hurum Venstre vil sette av mer ressurser til i neste valgperiode.
Les mer

Fylkesleder i Buskerud Geir Stave

En selsom uke eller historien om hvordan det ikke-sosialistiske samarbeidet brøt sammen
22.08.2011 En liten oppfriskning av historien – Den gang da – etter valget i 2007. Innsiderapport: Slik falt drømmen om et ikke-sosialistisk samarbeid i Hurum i grus. Geir Stave (nyvalgt kommunestyrerepresentant for V) forteller her historien bak forhandlingene på ikke-sosialistisk side – dag for dag.
Les mer

Forside folder Hurum Venstre

Valgbrosjyre – viktige saker for Hurum Venstre
17.08.2011 Her kan du se en kortversjon over viktige saker for Venstre.
Les mer

Forside program Hurum Venstre

Dette vil Venstre i Hurum
14.08.2011 Hurum Venstres program er ferdig. Her kan du lese hva vi vil jobbe for i den neste fire års perioden.
Les mer

Marianne Arctander

Venstre vil ha IB-linje ved Røyken videregående skole
08.07.2011 I sitt nye program har Hurum Venstre nedfelt at man ønsker å etablere en IB-linje ved Røyken videregående skole. IB-linjen fører fram til den anerkjente studenteksamen " The International Baccalaureate". Med "IB Diploma" har du adgang til universiteter over hele verden.
Les mer

Fergekaia på Storsand

Venstre vil ha permanent båtforbindelse Storsand — Drøbak
01.07.2011 Hurum Venstre har tatt initiativ til å utrede muligheten for å etablere permanent passasjerbåtforbindelse mellom Storsand og Drøbak.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen

– Vi har et fattigdomsproblem
09.06.2011 I møtet i Driftsutvalget 24. mai kom redegjørelsen om barnefattigdom i Hurum som Gunn-Torill Homme Mathisen (V) hadde bedt om. – Vi har en utfordring når det gjelder fattigdom, sa venstrepolitikeren og fremmet flere forslag til tiltak mot fattigdom. De fleste av disse ble nedstemt av Ap, Frp og Høyre.
Les mer

Sætre

Halleluja for Nye Sætre
03.06.2011 – Venstre er meget fornøyd etter presentasjonen av “Nye Sætre” på folkemøtet om reguleringsplan for Sætre sentrum øst. Planene inneholder alle de vesentligste elementene som folkeopinionen krevde etter forrige runde om Sætre sentrum, sier Marianne Arctander og Gunn-Torill Homme Mathisen.
Les mer

Bikere på folkemøte om Formel1-bane

250 på folkemøte om motorsportssenter
22.05.2011 Det ble stinn brakke på Frydenlund skole da Røyken og Hurum Venstre åpnet for debatt om motorsportssenter i Årosmarka.
Les mer

Formel-1-bane i Røyken?

Folkemøte om omstridt Formel-1-bane 19. mai
02.05.2011 Den planlagte Formel-1-banen i Røyken skaper debatt. Mange innbyggere engasjerer seg og 11 foreninger har levert felles skriftlig protest mot planene. Kritikerne etterlyser mer informasjon om kommunens planer for Follestad.
Les mer

Valgurne 2

Hurum Venstres liste ved valget 2011
02.05.2011 Dette er Venstrelista ved kommunevalget høsten 2011.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen

Fattigdommen øker dramatisk i Hurum
28.04.2011 I fjor mottok 142 barn fordelt over 77 familier sosialhjelp i Hurum, noe som er over en tredobling på fem år. Tallene bekymrer Gunn-Torill Homme Mathisen (V), og hun ser det som nødvendig at kommunen tar grep for å snu utviklingen.
Les mer

Flagg

Folkestad Oppvekstsenter blir en realitet
15.04.2011 Etter en til dels opphetet debatt i kommunestyret, ble det etter to timer klart at det blir oppvekstsenter. 15 representanter stemte for forslaget og 11 imot. Til høsten skal Folkestad Oppvekstsenter stå klart.
Les mer

Folkestad skole

Positivt for oppvekstsenter på Folkestad
03.04.2011 Driftsutvalget gikk i sitt møte 29. mars med 8 mot 3 stemmer inn for å flytte Holmsbu barnehage til Folkestad skole og etablere et oppvekstsenter. Det var imot rådmannens innstilling. Kun Høyre og halve Frp stemte imot Venstres forslag.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen

Kunstgressbanen på Klokkarstua og byråkratisk sommel
17.02.2011 Kunstgressbanen på Klokkarstua blir tema i kommunestyremøtet tirsdag 22. februar når Gunn-Torill Homme Mathisen (V) stiller spørsmål til ordføreren om dette. Venstre mener unødvendig byråkratisk sommel har satt idrettlaget Huringen i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Og bak truer inkassospøkelset.
Les mer

Stoler i standkanten

Ulovligheter i strandsonen skal fjernes
05.02.2011 Hurum har en lang og attraktiv strandlinje, hele 63 kilometer. Nærheten til sjøen er viktig for Hurums innbyggere, men ikke alle steder er tilgjengeligheten like god på grunn av ulovlige stengsler i strandsonen. Nå skal dette gjøres noe med.
Les mer

Bibliotek

Sa ja til kultur
19.12.2010 I budsjettforliket mellom Ap, SV og Sp fikk Venstre gjennomslag for ikke å øke semesteravgiften for Kulturskolen. Dessuten skal rådmannen vurdere praktiske og økonomiske sider ved en etablering av en filial av Hurum folkebibliotek i Sætre.
Les mer

Marianne Arctander, Geir Stave og Gunn-Torill Homme Mathisen på miljødagen 2009

Inngikk budsjettforlik med AP
19.12.2010 I kommunestyremøtet 14. desember ble kommunen sitt budsjett for 2011 vedtatt. Etter flere gruppemøter ble det klart at Venstre, AP, SV og SP sto sammen om et fellesforslag til budsjett. Krf valgte overraskende å trekke seg fra budsjettsamarbeidet da det kom til votering. Men det hadde ingen betydning siden flertallet var klart og stemmetallene ble 14 mot 11.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander

Flertall for å utrede kommunesammenslåing
17.12.2010 I kommunestyremøtet 14. desember ble det vedtatt å be rådmannen utrede en sammenslåing av Hurum kommune med Røyken. Venstres gruppe stemte for, bare Ap og Sp stemte imot.
Les mer

Penger, økonomi

Hurum Venstre sitt alternative budsjett
14.12.2010 Her kan du se Hurum Venstre sitt alternative budsjett for 2011.
Les mer

Amal Aden

Likestillingsprisen til Amal Aden
08.12.2010 Hun har satt fokus på grunnleggende verdier som demokrati, likestilling og rettssikkerhet i innvandrermiljøene. – En verdig vinner, sier medlem i Likestillingsutvalget i Buskerud, Gunn-Torill Homme Mathisen (V).
Les mer

Barn, sjø, hav, krabbefiske

Venstre vil ha helhetlig verneplan for Oslofjorden
07.12.2010 Venstres landsstyre mener det er på tide å sette fokus på Oslofjorden, både med hensyn til fjordens helsetilstand, det biologiske mangfoldet og truslene som overfiske, økt bruk, trafikk og nedbygging av strandsonen medfører.
Les mer

Dokument, program

Reguleringsrot på Kana til Kontrollutvalget
25.11.2010 Venstre, Høyre, Krf og Sp har sendt brev til Kontrollutvalget i Hurum der de ber om en gjennomgang av eventuelle feil i reguleringen av et boligområde på Kana. De vil ha en rapport om saken til kommunestyret.
Les mer

Valg 2011

Venstrelista i Hurum er klar
20.11.2010 Hurum Venstre har valgt sine kandidater til neste års lokalvalg. – En liste full av meningssterke navn, toppet av en kvinne og to menn, som vil bidra til å løfte de politiske debattene i kommunestyret til de store høyder, også i neste periode, mener leder i nominasjonskomitèen, Marianne Arctander.
Les mer

Roy Heien

Tror rådhuset kan bli billigere
20.11.2010 Roy Heien (V) og Knut Sørli (Ap) tror at et administrasjonsbygg i Sætre kan bygges vesentlig billigere enn det om er foreslått.
Les mer

Elev, elever, skole, lærer, utdanning

Ny og moderne barnehage på Storsand
18.11.2010 På rekordtid har planer om en barnehage på Storsand blitt en realitet. Det betyr at kommunen ikke vil forlenge avtalen med Sætre kunst & musikkbarnehage. I Driftsutvalgets møte 16. nov. var Gunn-Torill Homme Mathisen (V) svært positiv til bygging av ny barnehage på Storsand.
Les mer

Borghild Tenden og Trine Skei Grande

Alternativt budsjett: Fem viktige grep for framtida
15.11.2010 Venstre la i dag fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2011. — Vi lanserer et budsjett som gjør Norge bedre rustet for framtida. En målrettet satsing på forskning og utdanning, på gründere og nye bedrifter, samt et økning i bevilgningene til jernbane og kollektivtransport, er hovedlinjen i Venstres budsjettforslag, sier leder Trine Skei Grande.
Les mer

Saksdokumenter

Klager vedtaket om boliger på dyrka mark inn for Fylkesmannen
11.11.2010 Venstre ønsker vedtaket fattet i kommunestyret 2.11.10 som godkjenner reguleringsplan for boliger på Folkestad gård på Kana, skal kjennes ugyldig og har derfor sendt klage til Fylkesmannen.
Les mer

Utdanning, klasserom, elev, skole

SV svikter Hurum videregående skole
07.11.2010 Så gikk det som fryktet; SV svikter Hurum videregående skole og bryter den skriftlige politiske samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og SV etter valget i 2007. Et av punktene i denne avtalen var byggingen av Hurum videregående skole.
Les mer

Penger, økonomi

Samlet til fylkesråd
07.11.2010 Buskerud Venstres lokallagsledere og fylkestingsgruppa møttes 6. november til fylkesråd i Fylkeshuset i Drammen. Fylkesbudsjett og valgkampinnspill fra nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, sto på agendaen.
Les mer

Vinter i Holmsbu

Venstre vil prøve å redde barnehagen i Holmsbu
05.11.2010 Det var under folkemøtet i Holmsbu 1. november at Marianne Arctander fra Hurum Venstre signaliserte at partiet vil legge fram et alternativt budsjettforslag for kommunestyret i desember, med sikte på å redde Holmsbu barnehage.
Les mer

Tåke over jorde på Kana i Hurum. Landbruk. Dyrka mark. Åker.

Arbeiderpartiet i Hurum bygger ned dyrka mark
05.11.2010 Sammen med Frp, Høyre og Krf stemte AP for å godkjenne reguleringsplanen for Folkestad gård på Kana. Det medfører at boliger tillates oppført på Hurums fineste matjord i et område med mange aktive gårdsbruk.
Les mer

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres landsmøte 2010.

Video: Statsbudsjettet: Vi vil prioritere framtida
08.10.2010 Først og fremst vil vi satse mer på skole, forskning og kunnskap. For det er det vi skal leve av i framtida. Det andre er at vi trenger å gjøre klimagrep nå, for å redusere våre CO2-utslipp, sier Trine Skei Grande.
Les mer

Barn, kreativ, skole

Positive til etablering av Familiens hus i Hurum
02.10.2010 14. september inviterte Driftsutvalget alle politikere i Hurum til informasjonsmøte om etablering av Familiens hus i kommunen. Representanter fra Nes og Nedre Eiker kommune, som har fått på plass Familiens hus, delte sine erfaringer.
Les mer

V-logo med dekor

Hvorfor er ikke Venstre Norges største parti?
30.09.2010 Nylig inviterte Studentersamfunnet i Bergen til debatt om hvorfor Venstre ikke er Norges største parti. Nå kan du høre et opptak av debatten. Innledere var Helge Solum Larsen som er nestleder i Venstre, professor Trond Nordby, kommentator i Dagnes Næringsliv, Kjetil Wiedswang og politisk kommentator i NRK, Magnus Takam.
Les mer

Gunn-Torill Homme Mathisen

– Det er ingen unnskyldning for vold
28.09.2010 Konferansen "Det er ingen unnskyldning for vold" ble arrangert som et samarbeid mellom Buskerud og Pärnu fylker 24. september. – Vold er uakseptabelt, understreket politiker Gunn-Torill Homme Mathisen (V), som representerte Likestillingsutvalget i Buskerud på konferansen.
Les mer

Havblikk, hav, sjø, strand

10 liberale prinsipper
03.09.2010 Lurer du på hva som er innholdet i Venstres ideologi? Venstres prinsipprogram forklarer dette i en kortform som 10 liberale prinsipper.
Les mer

Studenter, høgskole, universitet, studier

Ny videregående skole i Hurum?
23.08.2010 Hurum kommune kommer med et skarpt høringssvar på «Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i Buskerud fylkeskommune».
Les mer

Merete Haug

En helhetlig plan for Sætre sentrum tar form
17.08.2010 Reguleringsarbeidet i Sætre sentrum er i gang. Planprogrammet som er til høring er folks mulighet til å si sin mening om hvordan sentrum skal se ut i framtiden. Tidligere Redd Sætre-medlem Merete Haug er godt fornøyd med planprogrammet. – Nå får vi det langt på vei slik vi vil ha det, sier Haug.
Les mer

Færderseilasen ved Filtvet fyr

Hurum — en godt skjult hemmelighet?
26.07.2010 – Hurum mottar mange besøkende til Holmsbu og Villa Malla i løpet av sommersesongen, men ser gjestene alt kommunen vår har å by på? Hurum har mange nye aktiviteter, severdigheter for barnefamilier og vakre naturområder, men er vi flinke nok til å profilere og vise frem dette for dagsturistene? Svaret er nei, mener Gunn-Torill Homme Mathisen (V) og etterlyser en mer offensiv holdning fra kommunens side.
Les mer

Venstres ledertrio på pressekonferansen sommeren 2010.

Miljø, kunnskap, nyskaping og fattigdomsbekjempelse
24.06.2010 Venstre la i går fram sitt politiske regnskap for sesjonen 2009-2010. Stortingsgruppa har fremmet 22 forslag alene og 10 forslag sammen med andre partier. Det er sannsynligvis en historisk rekord per representant.
Les mer

Mat, vin, glass

Driftsutvalget sa ja til sydpol
25.05.2010 Et enstemmig Driftsutvalg gikk inn for å godkjenne lokalene i Østre Strandvei 12 på Tofte som utsalgssted for Vinmonopolet.
Les mer

Fattigdom

Bekjemp narkotika, ikke narkotikaavhengige!
23.04.2010 Uttalelse fra Venstres landsmøte: Venstre er bekymret over at narkotikaavhengige ikke har tilstrekkelig tilgang til helse- og sosialtjenester. Venstre mener narkotikaavhengige må få reellt rettsvern, god tilgang til helsehjelp og bli behandlet som pasienter, ikke kriminelle.
Les mer

Skole, elev, tavle, undervisning

La læreren være lærer
23.04.2010 Uttalelse fra Venstres landsmøte 2010: Venstre vil redusere byråkratiet i skolen og frigjøre lærernes tid slik at de kan bruke mer tid på å undervise. Venstres landsmøte ønsker å trekke inn flere yrkesgrupper i skolen.
Les mer

Trine Skei Grande

Det viktigste fra landsmøtet 2010
21.04.2010 I denne oversikten gir vi deg hovedsakene fra Venstres landsmøte: De politiske vedtakene, info om partiets nye ledelse, videoer og bilder.
Les mer

Rebekka Borsch og Gunn-Torill Homme Mathisen

Ønsker felles miljørådgiver
22.03.2010 Kommunestyrene i Røyken, Hurum og Lier har nylig vedtatt en felles energi- og klimaplan. — Hvorfor ikke spleise på en miljørådgiver for å følge opp planene, foreslår Rebekka Borsch, leder i Røyken Venstre og Gunn-Torill Homme Mathisen leder i Hurum Venstre.
Les mer

Planeten vår, jorda, kloden

Uttalelse fra fylkesårsmøtet: Gjør Buskerud til et klimafylke!
15.03.2010 Norge er blant landene i verden som har de beste forutsetningene for å ta en ledende rolle i kampen mot klimaendringene. Regjeringen oppleves imidlertid som handlingslammet i klimapolitikken: De utsetter klimameldingen til 2011 og unnlater å oppfylle Norges forpliktelser i Kyoto-protokollen. Dette må ikke hindre Buskerud fylke i å bli en foregangsregion i klimasaken.
Les mer

Klimakampanje

Endelig – energi- og klimaplanen er på plass
11.03.2010 I det siste møtet før jul ble energi- og klimaplanene til Hurum, Røyken og Lier kommuner vedtatt i de respektive kommunestyrer.
Les mer

Hus

Storsand på sakskartet
21.02.2010 Forslag til reguleringsplan for Storsand bolig- og golfområde, Havnemyra og Grønsand skal til politisk behandling i Plan- og utviklingsutvalget 2. mars. Ved oppstarten av møtet, kl. 17, vil Estatia legge fram sitt nyeste forslag til reguleringsplan for Storsand. Møtet er åpent for alle og spesielt interesserte oppfordres til å møte opp. Ordføreren har bedt Estatia om særskilt å redegjøre for sin økonomiske situasjon.
Les mer

Marianne Arctander

Velkommen etter
18.02.2010 Venstres gruppeleder Marianne Arctander ønsker de øvrige politiske partiene velkommen etter når det gjelder utviklingen i Sætre. Venstre har i flere år stått alene om ønsket om å lage en helhetlig plan for Sætre. Arctander er glad alle politiske partier omsider står samlet om å omregulere Sætre sentrum.
Les mer

Saksdokumenter

Kritisk til reguleringen
18.01.2010 Hurum kommune har regulert Folkestad gård til boligformål. Naboene mener det har blitt begått feil, og det er vanskelig å få svar på når omreguleringen egentlig skjedde. Mari Myhrene og Finn Dale Iversen i Hurum Venstre mener også det er skjedd en feil.
Les mer

Medisin, helse, sykehus, lege

Det blir økt bemanning på Legevakta
12.01.2010 Dette er klart etter at både Hurum og Røyken i sine budsjettmøter før jul vedtok å sette av penger tilsvarende ½ sykepleierstilling ved den felles legevakta.
Les mer

Barn, kreativ, skole

Familiens Hus skal ferdigprosjekteres i 2010
07.01.2010 En av Venstre sine viktige kampsaker er å få på plass et Familiens Hus i Hurum. I kommunestyremøtet 15. desember fikk Venstre flertall for en tilføyelse i handlingsprogrammet om at et Familiens Hus skal ferdigprosjektere i 2010.
Les mer

Saksdokumenter

Endelig reguleringsplan for Sætre sentrum?
06.01.2010 I kommunestyremøtet 15. desember ble det vedtatt å sette av midler til omregulering av Sætre sentrum. Venstres gruppe som i lang tid har kjempet for en helhetlig tenkning i Sætre, er fornøyd med det, men om en omregulering faktisk vil finne sted, avhenger av om flertallet i Plan- og utviklingsutvalget vedtar et bygge- og deleforbud i sitt møte den 26. januar.
Les mer

Solstrand veiviser nær

Strategisk Næringsplan for Hurum i havn
30.12.2009 Strategisk Næringsplan for Hurum kommune 2010-2013 var oppe til sluttbehandling i kommunestyremøtet 15. desember. Næringsplanen er mange vakre ord som skal omsettes i handling. Litt for lite handling var planlagt i det kommende året, mente flere, inkludert Venstres gruppe.
Les mer

ambulanse

Gambler med folks helse
07.12.2009 Venstrepolitiker Gunn-Torill Homme Mathisen fra Hurum er skremt over den lave bemanningen på legevakten i helgene. Hun frykter at folks liv og helse står på spill.
Les mer

Hender

Flertallet i Driftsutvalget sa nei til flere flyktninger
25.11.2009 Hurum kommune har fått en henvendelse fra IMDi om å motta 35 flyktninger i 2010. Da saken ble behandlet i Driftsutvalget 24. november var det kun Venstre og Krf som stemte for å si ja.
Les mer

Legevakt, brannvakt, skilt, helse

Flytter Legevakta, men er bekymret for bemanningen
25.11.2009 I møtet i Driftsutvalget 24. november sto flytting av Legevakta fra underetasjen i Rådhuset i Røyken til Bråset bo- og behandlingssenter på agendaen. Men bemanningen ved Legevakta ble også et tema etter at Venstres Gunn-Torill Homme Mathisen tok opp saken.
Les mer

Mat, vin, glass

Venstre med ja til vinmonopol på Tofte
22.11.2009 Venstre sier ja til pol på Tofte. Det bekrefter venstreleder Gunn-Torill Homme Mathisen etter torsdagens medlems- og gruppemøte.
Les mer

Nestleder i Hurum Venstre Finn Dale Iversen

Spør om bruk av dyrka mark til boligformål
19.11.2009 I en interpellasjon i kommunestyremøtet 15. desember spør Finn Dale Iversen (V) hva ordfører vil gjøre for å rette opp en grov saksbehandlingsfeil i kommuneplanen. Feilen er at et LNF-område – dyrka mark – er blitt tegnet inn som eksisterende boligområde i kommuneplanens arealdel.
Les mer

Geir Stave er leder i Buskerud Venstre

Tror ikke SV bryter flertallssamarbeidet
16.11.2009 Geir Stave (V) tror ikke SV ønsker å bryte flertallssamarbeidet i Fylkestinget og ser ikke bort fra at partiet velger å stemme for videregående skole i Hurum.
Les mer

V-logo med dekor

Landskonferansen 2009
01.11.2009 Venstres Hovedorganisasjon inviterte partiets folkevalgte, tillitsvalgte og vanlige medlemmer til landskonferanse helgen 24.-25. oktober på Gardermoen. Det ble en stor og inpirerende tankesmie.
Les mer

Fylkesleder Geir Stave

Kiwi tar seg til rette i Sætre – rammesøknad sendt i retur
25.10.2009 Politikerne i Hurum føler seg presset av Kiwi i byggesaken i Sætre. – Nå har de gått et skritt for langt, sa Venstres Geir Stave og foreslo å legge hele saken på is i påvente av ny områderegulering av Sætre sentrum. Forslaget ble nedstemt av Frp, Høyre og en Ap-representant.
Les mer

Planeten vår, jorda, kloden

Venstres 10 miljøkrav
11.10.2009 Venstre stiller 10 klare miljøkrav til den nye regjeringen. Venstre vil ha en langt mer offensiv klima- og miljøpolitikk enn det vi har i dag. Venstres ultimatum om at vi ikke vil delta i en regjering som åpner for petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen ligger fast.
Les mer

Ungdom, psykiatri

Viktig film om tabubelagt tema
09.10.2009 BRiS, Buskerudregionens incestsenter, arrangerte onsdag 7. oktober temadag om seksuelle overgrep mot gutter. Den nyproduserte kortfilmen "Du skal være takknemlig" ble der vist offentlig for første gang. Filmen er finansiert med midler fra Likestillingsutvalget i Buskerud fylkeskommune. Gunn-Torill Homme Mathisen (V), representerte utvalget denne dagen.
Les mer

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

Svikt i barneverntjenesten i Hurum
27.09.2009 Fylkesmannen har varslet de tre kommunene Drammen, Hurum og Hole om ileggelse av mulkt. Bakgrunnen er tilstanden i barneverntjenesten i disse kommunene.
Les mer

Sødra Cell Tofte, skilt

– Vil ha svar om grønne elsertifikater
13.09.2009 Venstres toppkandidat i Buskerud, Ulla Nordgarden, krever svar fra regjeringen om Sødra Cell på Tofte omfattes av intensjonsavtalen for grønne sertifikater.
Les mer

Valgurne

Pinlig for kommunen
07.09.2009 Da folk kom til kommunehuset på Hovtun for å forhåndsstemme søndag 5. september, kom de til stengt dør. — Pinlig og beklagelig, sier Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander i Hurum Venstre.
Les mer

Ulla Nordgarden

Vil overvåke overvåkningen
07.09.2009 Stortingskandidat Ulla Nordgarden (V) vil at de videregående skolene skal stoppe overvåkingene på dagtid. Hun vil også ha et mer oversiktlig register over kameraene.
Les mer

Stem Venstre med gule roser

Enda flere grunner til å stemme Venstre?
31.08.2009 Her har du 16 gode grunner til.
Les mer

Logo

16 gode grunner til å stemme Venstre
31.08.2009 Lurer du på hvilket parti du skal stemme på? Her har du 16 gode grunner til å stemme Venstre ved årets stortingsvalg.
Les mer

Ulla Nordgarden

Flere statlige arbeidsplasser til Buskerud
29.08.2009 Ulla Nordgarden, stortingskandidat for Venstre, ønsker seg flere statlige arbeidsplasser i Buskerud og etterlyser tøffere grep som den gang Bondevik II-regjeringen tvangsflyttet Husbanken til Drammen.
Les mer

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden: Kunnskap, forskning og miljø er mine hjertesaker !
27.08.2009 Se og hør Venstres førstekandidat Ulla Nordgarden forklare hvordan satsning på kunnskap, forskning og miljø vil bidra til flere arbeidsplasser i Buskerud.
Se og hør Ulla her

Havblikk, hav, sjø, strand

Foto: Finn Dale Iversen

10 liberale prinsipper
26.08.2009 Venstre er Norges eldste parti og Norges eneste gjennomførte liberale parti. Lurer du på hva som er innholdet i Venstres ideologi? Venstres prinsipprogram forklarer dette i en kortform som 10 liberale prinsipper.
Les mer

Stem Venstre med gule roser

Enda flere grunner til å stemme Venstre?
23.08.2009 Her har du 16 gode grunner til.
Les mer

Lars Sponheim

Sponheim: – Fullstendig feilsitert
23.08.2009 Venstre står bom fast på sin skriftlige velgergaranti om å gjøre alt de kan for å holde Fremskrittspartiet ute fra regjeringskontorene.
Klassekampen skrev lørdag at Venstre bryter sitt eget løfte og åpner for en Frp-regjering. Men Venstre-leder Lars Sponheim sier til NTB at han er blitt fullstendig feilsitert i avisen.
– Løgn og oppspinn av Klassekampen, sier Venstres leder Lars Sponheim til Aftenposten.
Les mer

Ulla Nordgarden

Hvordan er Sponheim på fest?
23.08.2009 Ulla Nordgarden er første politiker til å svare leserne som nettgjest hos DT. Her kan du lese hva hun svarer på spørsmål fra hvordan Sponheim er på fest til Venstres satsing på forskning og høyere utdanning.
Les mer

Teknologi, pc

Valgskred for Venstre
21.08.2009 Venstre vant overlegent i IKT-Norges politikerdebatt.
Les mer

Datamus, hånd

Full klaff i næringspolitikken
21.08.2009 Samme dag som Venstre la fram sin 15-punktsliste for flere kunnskapsbedrifter og et enklere og nyskapende Norge, lanserer NHO sin karakterbok over partienes næringspolitikk – NHOs partibarometer. Den gir så og si full klaff for Venstre – og karakteren 5.
Les mer

Logo

16 gode grunner til å stemme Venstre
20.08.2009 Lurer du på hvilket parti du skal stemme på? Her har du 16 gode grunner til å stemme Venstre ved årets stortingsvalg.
Les mer

Ulla Nordgarden

Kunnskap og miljø i fokus for Ulla
07.08.2009 – Det var Venstres sterke profil på miljø, kunnskap og lokaldemokrati som gjorde at jeg valgte partiet, sier Ulla Nordgarden til NRK Østafjells.
Les mer

Logo Venstre, Høyre og KrF

Kvinnesamarbeid om borgelig regjeringsalternativ
25.07.2009 De er kvinner, de er nye og de er lei av at Ap og Frp får prege valgkampen. – Vi ønsker å vise velgerne at våre partier er et reelt regjeringsalternativ, sier Ulla Nordgarden (V), Eva Høili (Krf) og Elizabet Skogrand (H).
Les mer

Logo

Venstre — den smarteste eleven i klassen
25.07.2009 Burde Venstre egentlig vært en tankesmie? De er iallefall det mest tankevekkende partiet på høyresiden. Det er alltid spennende å høre hva Venstre-folk mener om noe. Du får en følelse av at de ikke snakker utifra ideologisk refleks, men at de forsøker å tenke, mener Bjørn Stærk i sin valgblogg.
Les mer

Ulla Nordgarden

Hvorfor skal folk i Buskerud stemme på deg, Ulla Nordgarden?
22.07.2009 Ulla og to partikolleger besvarer spørsmålet.
Les mer

Ulla Nordgarden

Alt om Ulla Nordgarden
21.07.2009 Drammens Tidende har funnet ut det meste som er å vite om Venstres stortingskandidat Ulla Nordgarden.
Les mer

Ulla Nordgarden

Se Ulla Nordgarden på YouTube
15.07.2009 Stortingskandidat for Venstre, Ulla Nordgarden, kan ses på YouTube. Der snakker hun om næringspolitikk og grønne arbeidsplasser.
Se her

Per Inge Torkelsen

Gull og grønne skoger
11.07.2009 Venstre lover ikke gull, men grønne skoger. Frittgående stortingskandidat Per Inge Torkildsen er på YouTube.
Se her

Lars Sponheim på talerstolen under landsmøtet. Leders tale.

– Rom mellom Jens og Jensen
22.06.2009 – Det er definitivt et rom mellom Jens og Jensen. Kursen framover skal ikke være rød, ikke blå; den skal være grønn og liberal. Det er den tredje vei for velgerne den 14. september, sa Lars Sponheim i sin tale til landsstyret i Venstre 13. juni.
Les mer

Forskning, innovasjon

Venstre har stor troverdighet i kunnskapsmiljøet
21.06.2009 En undersøkelse Respons Analyse har gjort for Akademikerne, viser at fjorten prosent ville stemt på Venstre. Dette viser at Venstre har stor troverdighet når det gjelder høyere utdanning og forskning. Venstre har lansert kunnskap og forskning som en av sine hovedsaker i valgkampen.
Les mer

Stemmegiving

– Røed er blitt rød
19.06.2009 – Jeg kjenner ikke den nye fagforenings-Røed igjen, sier Venstres gruppeleder Marianne Arctander. Hun mener at Frp svikter sine egne velgere i saken om konkurranseutsetting. Uttalelsen kom etter at Frp unnlot å stemme for konkurranseutsetting av renholdstjenesten i Hurum.
Les mer

Sedler

Viktige seniorer
17.06.2009 Seniorpolitikken i Hurum var oppe til debatt i det siste kommunestyremøtet før sommeren. Kommunen sin økonomiske situasjon gjør at man også på dette området må foreta justeringer av de økonomiske virkemidlene. Gunn-Torill Homme Mathisen (V) syns Hurum kommune får beholde mye kompetanse for en prislapp på kr 600 000,-
Les mer

Hender, leie

Frivillighetsmeldingen vedtatt
16.06.2009 I kommunestyremøtet 16. juni ble Frivillighetsmeldingen for Hurum debattert og vedtatt. Det medfører mellom annet at fellesutvalgene bytter navn til nærmiljøforum og at Frivillighetssentralen etter hvert blir Hurum Frivilligsentral.
Les mer

Hender

Vanskelig sambruk for Tofte fritidsklubb og dagsenter for funkjonshemmede
10.06.2009 I Driftsutvalget sitt møte den 2. juni var en av referatsakene en evaluering av sambruksavtalen på Fjordgløtt mellom Tofte fritidsklubb og virksomhet for funksjonshemmede.
Les mer

Fiskebrygga i Filtvet - med åpning

Ingen ny fiskebrygge i år
07.06.2009 I Driftsutvalget 2. juni stilte Gunn-Torill Homme Mathisen (V) spørsmål om framdrift for bygging av ny fiskebrygge i Filtvet. Svaret viser at ting tar tid og at det ikke blir ny fiskebrygge i år.
Les mer

Marianne Arctander, Geir Stave og Gunn-Torill Homme Mathisen på miljødagen 2009

Bytt pære!
05.06.2009 Det var oppfordringen fra Hurum Venstre da de markerte miljødagen 5. juni i Sætre. I tillegg markerte de grønnkledde et klart “ja” til oljefrie soner i Vesterålen og Lofoten.
Les mer

Sparegris

Stolt fødselshjelper for seniorpolitikk
03.06.2009 Det var kun en person som gikk av med avtalefestet pensjon (AFP) i Hurum kommune i 2008, mens hele 26 personer tok ut seniorpolitiske goder. Venstre, som føler seg som fødselshjelper for ordningen i Hurum, gleder seg.
Les mer

Miljøvennlig

Venstre markerer verdens miljødag
02.06.2009 Fredag 5. juni er det verdens miljødag. Venstre markerer dette i Sætre fra kl. 15 til kl. 18. Fokus er energieffektivisering og hvordan vi kan spare energi i våre egne hjem. Vi viser også vår motstand mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen ved å kle oss i grønt.
Les mer

Fjell skole

Skoleplan vedtatt
02.06.2009 Den nye skoleplanen "Hurumskolen mot år 2015" ble vedtatt i kommunestyret 26. mai. En skole med fokus på læring, kvalitet og trivsel — det er det overordna målet for planen. Dette kunne alle i salen enes om. Det som skapte høy temperatur var lokalisering av en lenge etterlengtet svømmehall i kommunen. Bygging av ny skole for Tofte og Filtvet, derimot, var uproblematisk.
Les mer

Stress, varsler, arbeidsmiljø

Utvidet erstatningsordning
02.06.2009 Kommunestyret i Hurum vedtok 26. mai en erstatningsordning for tidligere barnehjemsbarn og fosterbarn som har lidd under dårlige forhold. Geir Stave (V) sørget for at søknadsfristen ble utvidet fra seks måneder til to år.
Les mer

Fiskebrygga i Filtvet - med åpning

Filtvet kommunale fiskerihavn — hva skjer?
27.05.2009 Gunn-Torill Homme Mathisen (V) spør om framdriften når det gjelder Filtvet kommunale fiskerihavn i møtet i Driftsutvalget 2. juni. Penger til ny brygge er bevilget over statsbudsjettet, men tilsynelatende er det lite som skjer.
Les mer

Lærer

– Læreren, læreren, læreren
27.05.2009 Kommunestyret vedtok 26. mai en handlingsplan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale, rådgivere og skoleledere 2009-10 i Hurum kommune. Fra talerstolen gjorde Venstre det helt klart hva som er partiets hovedfokus i skolepolitikken; nemlig satsing på læreren.
Les mer

Valgurne

Ingen tiltro til ungdommen
27.05.2009 Med 18 mot 10 stemmer sa kommunestyret i Hurum nei til å søke om forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011. – Dette er en trist dag for lokaldemokratiet, sier Venstres Gunn-Torill Homme Mathisen.
Les mer

Stem Venstre! Med blomster

Med Venstre inn i framtida
22.05.2009 Miljø, kunnskap og fornying er hovedsaker for Venstre i den kommende stortingsperioden.
Les mer

ungdom

Stemmerett for 16-åringer på agendaen
20.05.2009 Nå kan Hurum søke om å bli forsøkskommune ved neste kommunevalg. Stemmerett for 16-åringer er nedfelt i Venstres prinsipprogram og er således en god gammel venstresak. Spørsmålet blir om de andre politiske partiene tør å la ungdommen gå til stemmeurnene og si hva de mener.
Les mer

Kaffe og aviser

Kultur mot permiteringer
19.05.2009 Det blir utvidet bibliotektilbud på Tofte – i første omgang i mai og juni. Hurum blir dermed den første kommunen i landet som bruker kultur som virkemiddel mot permiteringer.
Les mer

Planeten vår, jorda, kloden

Energi- og klimaplan for Hurum er underveis
30.04.2009 På et informasjonsmøte om den kommende energi- og klimaplanen for Hurum var det bare representanter for Venstre, Ap og Høyre som fant det bryet verdt å komme. Frp, SV, SP og Krf møtte ikke.
Les mer

Kaffe og aviser

Utvidet åpningstid i biblioteket?
03.04.2009 Kommunestyremøtet 31. mars ble Hurum Venstres interpellasjon om Folkebiblioteket på Tofte behandlet. Ordføreren var positiv til forslaget og sendte den videre til det ekstrordinære formannskapsmøtet.
Les mer

Kaffe og aviser

Venstre med interpellasjon om Folkebiblioteket på Tofte
27.03.2009 Sødra Cell Tofte permiterer 250 personer. Med bakgrunn i dette ønsker Venstre å øke rammene for biblioteket med umiddelbar virkning, slik at flere kan ha et fast holdepunkt i en omstillingstid.
Les mer

Flagg

Sandspollen bevart som rekreasjonsområde!
24.03.2009 Venstre har kjempet en langvarig kamp mot et vedtak gjort av kommunestyret i Hurum om å tillate utbygging innenfor 100-meterssonen i Sandspollen/Verpen. Friområdet Sandspollen ble i mars 2009 endelig vernet av Miljøverndepartementet og vil snarest bli satt tilbake i stand slik at naturelskere på nytt fritt kan vandre i idylliske omgivelser.
Les mer

Saksdokumenter

Full seier i Sandspollen – Miljøverndepartementet vendte tommelen ned
24.03.2009 Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for endring av del av reguleringsplan for Verpen i Hurum kommune. Departementet mener de tiltakene fylkesmannen har innsigelser til ikke er i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk, og tar derfor innsigelsene til følge.
Les mer

Ulla Nordgarden

Nordgarden er i en outsiderposisjon
20.03.2009 Samfunnsredaktøren i Drammens Tidende berømmer Venstre i å ha valgt den svært aktive og synlige Ulla Nordgarden som listetopp foran stortingsvalget 2009.
Les mer

Motorcross, motorsykkel, motorsport

Det blir crossbane i Hurum
19.03.2009 I møtet i Plan- og utviklingsutvalget 17. mars ble det vedtatt å gi dispensasjon fra Kommuneplanen for bygging av en midlertidig crossbane på Verket. Nå kan forkjemperne juble.
Les mer

Fra mitt ståsted

Ap og Frp lar Kiwi få styre utviklingen i Sætre
19.03.2009 Et nedslående møte i Plan- og utviklingsutvalget 17. mars resulterte i at flertallet ved Ap og Frp klubbet gjennom alle klagene til Kiwi. Arealstrategien for Sætre ble fraveket på nær sagt alle punkter og det kan virke som arealstrategien nå er lagt død og er begravet.
Les mer

EU-flagg

Venstre og EU
18.03.2009 Foran Venstres landsmøte i Stavanger i slutten av april er det knyttet stor spenning til hva Venstre lander på i spørsmålet om norsk medlemskap i EU. Her kan du lese en orientering om EU-spørsmålet ført i pennen av fylkesleder Geir Stave.
Les mer

Lars Sponheim taler til Venstres landsstyre

Video: Venstres velferdsreform
11.03.2009 Lars Sponheim mener det er nødvendig med en omfattende reform av hvordan vi organiserer velferdssamfunnet vårt på. Se Sponheim forklare Venstres forslag på video.
Les mer

Dokument, program

Toppscore til Venstres kunnskapspolitikk
08.03.2009 Samme dag som Venstres landsstyre fortsetter sin programbehandling, får partiet skryt for sin kunnskapspolitikk fra foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia. — En femmer og best i "klassen" er ikke annet enn svært gledelig, kommenterer nestleder Trine Skei Grande.
Les mer

Skolestart, barn

Hvordan skal Hurumskolen være i framtida?
25.02.2009 Skolebruksplanen «Hurumskolen mot år 2015» er nå ute på høring. Frist for høringsuttalelser er 15. mars.
Les mer

Båt, brygge

Ønsket kystsoneplanen på plass først
24.02.2009 I kommunestyret 17. februar ble sak om reguleringsplan for Rødtangen småbåthavn vedtatt. Dette til tross for at kommunens kystsoneplan er under arbeid og skal være ferdig i løpet av året. Flertallet med AP og Frp i spissen ønsket ikke å vente på planen.
Les mer

Solnedgang ved tjernet, vann

Hurum R.I.P.
22.02.2009 Et lite minneord i dikts form skrevet i vintermørket.
Les mer

Penger, sedler

Endelig kom takstene på bordet
20.02.2009 En presset rådmann i Hurum måtte tirsdag redegjøre for politikerne hvorfor takstene i tomtesalget til Kiwi ble unndratt offentligheten.
Les mer

Penger, økonomi

Fullstendig Hurumhei i Sætre
20.02.2009 Det skriver Finansavisen i et oppslag 17. februar. Under overskriften "Omstridt tomtekupp for Kiwi" omtales vedtaket i formannskapet i Hurum der flertallet "gir bort" tomten i sjøkanten på Sætre til Kiwi. Artikkelen ligger ikke på nett og gjengis derfor i sin helhet.
Les mer

Saksdokumenter

Venstre ber om lovlighetskontroll
16.02.2009 Etter at rådmannen i Hurum på spørsmål fra Geir Stave (V) nektet å oppgi taksten på tomten kommunen selger til Kiwi, har nå Venstres kommunestyregruppe bedt om lovlighetskontroll av vedtaket som ble fattet.
Les brevet her

Fylkesleder i Buskerud Geir Stave

Venstre var eneste kritiske røst
12.02.2009 I møtet 10. februar vedtok Formannskapet å selge den lukurative kommunale tomten ved siden av den nedbrente Kiwibutikken, selve indrefilleten i Sætre sentrum, til Kiwi-kjeden. Den eneste som stilte kritiske spørsmål var Geir Stave (V). Og saksbehandlingen ble en selsom opplevelse da rådmannen nektet å legge fram taksten på tomten i møtet.
Les mer

Dokument, program

– Naturlig å velge Hurum videregående skole
06.02.2009 Hovedutvalget for utdanning foreslår “Hurum videregående skole” som navn på den nye videregående skolen i Hurum. De får støtte av Marianne Arctander og Gunn-Torill Homme Mathisen (V).
Les mer

Tennhelse, helse

Føler seg lurt
04.02.2009 Det har hersket stor frustrasjon i lokalmiljøet etter at det ble kjent at tannhelsetjenesten for elevene ved Tofte, Filtvet, Folkestad og Hurum skoler er i ferd med å bli omorganisert.
Les mer

Skolegard

Hurumhalvøya videregående skole?
01.02.2009 Fylkesrådmann Matz Sandman foreslår “Hurumhalvøya videregående skole” som navn på den nye videregående skolen i Sætre.
Les mer

Datamus, hånd

Det viktige personvernet
31.01.2009 Etter at de formelle årsmøtesakene var behandlet var det tid for hovedtemaet, nemlig personvern. Innledere var Guri Slettemark og Inge Carlén.
Les mer

Marianne Arctander

Vil ha visjoner for Sætre
26.01.2009 Marianne Arctander (V) vil ha visjoner og planer for Sætre. Hun ønsker å flytte Kiwi til bussholdeplassen, slik at man kan etablere Sætre sentrum med for eksempel smånæring og rekreasjonsområde.
Les mer

Kamera

Venstre ønsker å grunnlovsfeste personvernet
23.01.2009 Den voldsomme økningen i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi gjør at presset på personvernet og den enkeltes private rom blir stadig sterkere. Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet, mener årsmøtene i Hurum og Røyken Venstre.
Les mer

Mobiltelefon

Personvern på agendaen
14.01.2009 Venstre setter personvern på agendaen i den politiske delen av sitt årmøte 22. januar. Innledere er Guri Slettemark, Datatilsynet, og Inge Carlén, medlem i personvernkommisjonen.
Les mer

Amazonas regnskog

Åpner for miljørapportering fra 2010
19.12.2008 Venstre ønsker at Hurum kommunes årsberetning skal inneholde en miljøstatus for kommunens virksomhet. I en interpellasjon fra Geir Stave (V) i kommunestyremøtet 16. desember ble spørsmålet tatt opp. Ordføreren åpner for dette, men ikke før eventuelt i 2010.
Les mer

Penger, sedler

Flertall for utredning av konkurranseutsetting
19.12.2008 I det siste kommunestyremøtet dette året var hovedsakene budsjettet for 2009 og handlingsprogram 2009 — 2012. Det har jo tidligere vært varslet kutt i alle virksomheter og pålegg om innsparinger neste år. Smertegrensen for kutt er nådd. Nå er tiden inne for å tenke nytt og ta grep.
Les mer

Svømmehall

Gjennomslag for styrket svømmeundervisning
16.12.2008 I budsjettbehandlingen i kommunestyret 16. desember fikk Venstre gjennomslag for sitt forslag om å styrke svømmeundervisningen i grunnskolen. I stedet for 10 timers svømmeundervisning, så får elevene i Hurum 15 timer fra 2009. — Et skritt i riktig retning, sier forslagsstiller Gunn-Torill Homme Mathisen.
Les mer

Logo

Miljø, kunnskap og velferd løftes i Venstres program
14.12.2008 – Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Vi må ta steget over i lavutslippssamfunnet, gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter, og reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til dem som trenger de mest, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.
Les mer

Jorda

Foreslår miljørapportering
11.12.2008 I en interpellasjon foreslår Venstre å innføre miljørapportering i årsberetningen for 2009 i Hurum kommune. Ordføreren besvarer interpellasjonen fra Geir Stave i kommunestyremøtet 16. desember.
Les mer

Skilt, Filtvet

Løsning på parkeringsproblemene i Filtvet før sommeren?
10.12.2008 Venstres representant i Plan- og utviklingsutvalget, Geir Stave, vil ha fortgang i prosessen med å løse parkeringsproblemene i Nordstrandveien ved Villa Malla.
Les mer

Bokbussen i Vestfold

Bokbussen sikret
09.12.2008 Bokbussen i Hurum er sikret i alle fall i to år. Det vedtok Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud i sitt møte 4. desember.
Les mer

Skolebarn

Oppussing av Tofte SFO
02.12.2008 I møtet i Driftsutvalget 25. nov. fikk Gunn-Torill Homme Mathisen (V) svar på spørsmål om status og framdrift for oppsussingen av SFO på Tofte skole.
Les mer

Storsand

Fikk svar om Storsand og Estatia
26.11.2008 Etter initiativ fra Geir Stave (V) fikk politikerne i Plan- og utviklingsutvalget informasjon om Estatia i sitt møte 25. nov. Estatia, som har økonomiske problemer i kjølvannet av finanskrisen, er ansvarlig for den planlagte utbyggingen på Storsand.
Les mer

Fylkesleder i Buskerud Geir Stave

Spør om Storsand og bygging i strandsonen
24.11.2008 Geir Stave (V) har sendt inn to spørsmål til møtet i Plan- og utviklingsutvalget 25. november.
Les mer

Skolebarn

Stiller spørsmål om SFO ved Tofte skole
23.11.2008 Gunn-Torill Homme Mathisen (V) stiller spørsmål om framdriften for oppussingen av oversvømte SFO ved Tofte skole i Driftsutvalgets møte 25. november.
Les mer

Flagg

Ny videregående skole i Hurum blir realisert
19.11.2008 Flertallspartiene Ap, Sp, SV og V la i fylkesutvalgets møte onsdag fram forslag til en storstilt satsing på videregående utdanning. Buskerud fylkeskommune skal bygge nye skolebygg for over 1 milliard kroner i Drammen, Hurum og på Ringerike.
Les mer

Miljøvennlig

Miljøgate og utvikling på Tofte
17.11.2008 Plan- og utviklingsutvalget i Hurum diskuterte 11. nov. forskjønningen av Tofte sentrum. – Det er viktig for Tofte. Vi bør legge føringer for hva er pent, en estetisk plan, sa Geir Stave (V). Han synes det har vært mye fram og tilbake i planleggingen om ansiktsløftningen av Tofte sentrum.
Les mer

Skolegard

Uttalelse om videregående skole i Hurum
13.11.2008 Med bakgrunn i den offenlige debatt om den nye videregående skolen på Hurum, vedtok kommunestyret i Hurum den 4. nov. å gi en uttalelse i saken.
Les mer

Lars Sponheim taler til Venstres landsstyremøte i Oslo

Grønn tråd i Venstres alternative budsjett
11.11.2008 Venstre foreslår å opprette et nytt statlig investeringsselskap, Klimatek, for å bidra til utvikling av ny klimateknologi og miljøvennlig omstilling av bedrifter.
Les mer

Fornøyd gjeng-Gunn-Torill, Geir og Marianne

Kommunedelplanendringer vedtatt
11.11.2008 Tre arealbruksendringer i kommunedelplan for Holmsbu, Kana og Rødtangen er vedtatt. To av de mot Venstres stemmer.
Les mer

Hender

Bosetter 20 flyktninger
09.11.2008 Hurum kommunestyre vedtok i 4. nov. Driftsutvalgets innstilling om å bosette i gjennomsnitt 20 flyktninger pr. år i perioden 2009 — 2011.
Les mer

Nestleder i Hurum Venstre Finn Dale Iversen

Finn Dale Iversen foreslått som medlem i dyrevernnemnda
09.11.2008 Finn Dale Iversen (V) blir fremmet som kandidat til dyrevernnemnda i Drammensregionen. Hurum kommunestyre er bedt om å fremme forslag til 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til nemnda.
Dyyrevernnemnda i Drammensregionen betjener kommunene Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker og Røyken. Nemnda skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Det er Mattilsynets regionkontor som står for utnevnelsene som vil gjelde fra 01.01.09.
Les mer

Tauverk

Løft for Sætre
01.11.2008 Formannskapet i Hurum og i Frogn har vedtatt at Bastø Fosens tilbud om kjøp av aksjene i Fergeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik avslås. Det gir et lite løft for Sætre.
Løft for Sætre 01.11.2008 Formannskapet i Hurum og i Frogn har vedtatt at Bastø Fosens tilbud om kjøp av aks

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**